Federata Kanadeze e Bizneseve të Vogla dhe të Mesme, Odat Ekonomike të Ontarios dhe Kanadasë, përfshirë këtu edhe Rrjetin e Bizneseve Shqiptare në Kanada (Albanian Business Network in Canada) kanë nënshkruar një peticion të përbashkët më 8 shtator 2020, drejtuar qeverisë Trudeau që të përmirësohet dhe zgjerohet përkrahja ndaj bizneseve të vogla dhe të mesme, dhe të vazhdohet ndihma deri në përfundim të pandemisë. Sipas kryetarit të Rrjetit të Bizneseve Shqiptare në Kanada z. Naser Berisha kërkesat, ku përfitojnë edhe bizneset me pronarë shqiptarë, kanë qenë të përqëndruara në disa programe:
E para, subvencionim në qiratë për bizneset të ndikuara nga COVID-19, lehtësimi i procedurave aplikuese, dhe rritja e pjesëmarrjes së fondit qeveritar në mbulimin e qirasë;

E dyta, rritja e huasë nga 40,000 dollarë në 60,000 dollarë pa kamatë me afate pagese pas janarit të vitit 2022, dhe shuma e kredisë së kthyer do jetë vetëm 40,000 që i bie se me programin e ri biznesi do të përfitojë 20,000 dollarë nga granti qeveritar;

E treta, subvencionimi i pagesave të punëtorëve, ndërsa të ardhurat e tyre të vazhdojnë deri më 30 qershor 2020.
Pra qëllimi i këtij peticioni është zgjerimi së paku për gjasthëmuaj i këtij programi.

Pas dorëzimit të peticionit, dhe kur qeveria kanadeze veç ka marrë hapat për implementimin e kërkesave të tij, kryetari Berisha ka patur takim virtual më 15 tetor 2020 me institucionet përgjegjëse të Kanadasë për COVID- 19, oragnizatat e bizneseve, ku edhe aty udhëheqësit e institucioneve biznesore dhe ekonomike bënë presion që kërkesat e tyre të realizohen 100% pasi që nga projektligji i propozuar i qeverisë federale janë plotësuar kërkesat tona në masen rreth 90%. Gjatë takimit u kërkua që qeveria t’i merrë parasyh kërkesat e bizneve të vogla në masën 100%.
Në programin e mëhershëm të qeverisë për subvencionimin, pronari i objektit vendoste se a do të merrte pjesë në mbulimin e qirasë në partneritet me qeverinë, vetveten dhe qiramarrësin. Ky progarm la 40% të bizneseve qiramarrëse pa subvencionim të qirasë pasi që qiradhënesit nuk pranuan të marrin pjesë në program. Pas vërejtjeve dhe presionit që komunitetit të biznesit i bëri qeverisë, në programin e ri të subvencionimt të qirasë qiradhënësi nuk pyetet fare, shuma e subvencionuar i jepet qiramarrësit. Por megjithatë pagesat retroaktive për bizneset që nuk pranuan benefite në qira për shkak të refuzimit të qiramarrësit, nuk u pranuan nga qeveria federale. Pra organizatat që lobojnë për bizneset e vogla tek qeveria kanadeze do të vazhdojnë të kërkojnë që kjo kërkesë të realizohet në të ardhmen.

Në programin e mëhereshëm ,vetëm bizneset e vogla që kanë shpenzime të pagesave të punëtorëve në shumën 20,000 dollarë më tepër në vit dhe që kanë llogari bankare biznesi mund të kualifikohen, pra nga ky program të gjitha bizneset që nuk kishin shpenzime të punëtorëve nuk u kualifikuan.

Nga verejtjet e sugjeruara në programin e ri qeveria, vendosi që përveq shpenzimeve të pagesave të punëtorëve prej 20,000 dollarësh e më tepër në vit bizneset që aplikojnë për këto kredi dhe grante pa kamatë të kualifikohen edhe bizneset që dëshmojnë 60,000 dollarë shpenzime operative të biznesit brenda një viti.

Po a do të përfitojnë bizneset me pronarë shqiptarë, shumica anëtarë të Rrjetit të Bizneseve Shqiptare në Kanada?

Berisha në një deklaratë për gazetën “Diaspora Shqiptare” thekson gjithashtu se shumica e bizneseve shqiptare janë kosideruar nga qeveria federale si biznese jo esenciale dhe gati të gjitha janë detyruar të ndërpresin aktivitetin e tyre ekonomik deri në rihapje të ekonomisë kanadeze nëpër faza që ata ishin të vendosurnë fillim. Ai tregon se më të goditurit ishin nga sektori i gastronomisë, duke u pasuar nga sektori i ndërtimtarisë, turizmit, tregtisë , kompanitë importuese, dentisteria, shërbimet ligjore, kontabilistët, shërbimet, dentisteria, shërbimet ligjore, kontabilistët, e keshtu me radhë. Humbjet nga mbyllja e ekonomisë kanadeze në tre muajt e parë llogariten diku mbi dhjetë milion dollarë vetëm për anëtarët e kësaj shoqate afaristësh të komunitetit shqiptar, andaj edhe një pjesë e tyre do të jenë të detyruar t’u përmbahen rregullave dhe të aplikojnë për grante të mundshme qeveritare për të mbijetuar si të tillë.
Projekligji i propozuar pritet të kalojë në parlamentin kanadez javën që vjen dhe procesi i shpërndarjes së beneficioneve do të fillojë javën e parë të nëntorit. Aplikuesit duhet të aplikojnë deri më 19 dhjetor 2020 dhe ky program do vazhdojë deri më 21 qershor 2021.

By admin

Leave a Reply