Në një pjesë të madhe të fshatrave të zonës veriore të Shqipërisë vazhdon ende largimi i banorëve drejt zonave të ulëta të vendit si dhe në emigracion, kjo për shkak të vështirësive ekonomike, problemeve me pronësinë e tokës bujqësore dhe investimeve të pakta shtetërore në bujqësi.

By admin

Leave a Reply