Bizneset që kryejnë aktivitete me mjete lundruese për qëllime turistike dhe argëtimi, si për motorët e ujit, rafting, kanoe, zhytje etj, duhet të jenë të licencuar si “operator turistik” dhe të certifikuar nga Ministria e Turizmit.

Rregullat e reja të lundrimit me anije, jaht dhe për sportet detare, kanë hyrë në fuqi me botimin në Ftetoren Zyrtare të vendimit të qeverisë që përcakton se “për ata operatorë të turizmit detar, në rastin kur jahtin ose mjetin e vogël lundrues e jep me qira apo me kontratë “bareboat” apo “çarter me kohë”, është i detyruar që të njoftojë Zyrën e Regjistrimit të Mjeteve Lundruese Shqiptare pranë kapitanerisë së portit përkatës”.

Njoftimi duhet të bëhet me e-mail ose duke ngarkuar në sistemin elektronik një kopje të kontratës të qirasë.

Sipas rregullores së, “për mjete me kapacitet mbi 12 pasagjerë, drejtimi i tyre do të lejohet të kryhet vetëm nga personeli i kualifikuar dhe i autorizuar, sipas parashikimeve ligjore. Për mjetet me kapacitet nën 12 pasagjerë, lejohet që shërbimet plotësuese, të bordit, të ambienteve të brendshme dhe të kuzhinës të kryhen nga persona, në cilësinë e vizitorit, me kusht që të kenë mbushur moshën 17 vjeç.

Për motorët e ujit, parashikohet që gjatë periudhës prill-nëntor lundrimi i tyre të jetë deri në 500 metra larg bregut, por me shpejtësi të lejuar deri në 10 nyja”. (Ata)

By admin