Merkel liderja e preferuar e kosovarëve, Erdogan i dyti

Instituti i Prishtinës për Studime Politike ka dalur me një studim të ri lidhur me preferencat e qytetarëve të Kosovës.

Kështu janë përgjigjur qytetarët në disa pyetje: