“HORIZON EUROPE, PROGRAIMI I BASHKIMIT EUROPIAN I PARASHIKUAR PËR SHTATË VITET E ARDHSHME”

” HORIZONTI I EVROPËS” është një program i suksesshëm i Bashkimit Europian i cili duke filluar nga viti 2021 do të filloj me impementimin e projekteve tē reja dhe novatore. Duke qenë se ky program i BE-së ka qenë një nga më të suksesshmit edhe buxheti i Horizont Evropës për perjudhën kohore 2021 -2027 parashikohet të rritet me 30% .

Programi “HORIZONTI I EUROPES” si rezultat i sfidave globale dhe konkurrencë së madhe industriale do filloj të mbështes projekte në sektorin: e Shëndetsisë, Kulturës, Krijimtarisë, Përfshirjes Sociale, Sigurisë Civile, Dixhitalizimit, Industrisë dhe Hapësirave Publike, Klimës dhe Energjisë, Ushqimit, Burimeve Natyrore, Bujqësisë dhe Mjedisit.

” HORIZON EUROPE”, në saj të këtyre projekteve ka për qëllim që të nxise integrimin e biznesit, kërkimit shkencor, arsimit të lartë dhe sipërmarrjes së lirë. Sipas rastit dhe momentit të aplikimit për të gjithë të interesuarit, bashkëpuntori Hazbi Dida do t’iu ofroj vullnetarisht asistencën e tij teknike per t’iu bërë të mundur aplikimin tuaj në kohën e duhur.

( Mënyrat e kontaktit, email address: hazbidida@gmail.com
& Facebook: Hazbi Dida).